Artikelåtgång

Med artikelåtgång avses den kvantitet av en viss artikels grundenhet som åtgår för att sälja en viss kvantitet i en viss försäljningsenhet.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)