Försäljningsenhet

Med försäljningsenhet avses den enhet som kan an- ges per modell. Artikelåtgång kan också anges. F.n. finns två olika typer:

1 - Antal multipliceras med åtgång och avbokar lagret. 2 - Antalet ändras genom multiplikation med åt- gång.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)