Statistikartikel

Denna typ av artikel är endast avsedd för uppsam- ling av statistik. Detta sker i samband med periodavslut.

Artikelnumret för en statistikartikel börjar med ett minustecken.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)