Tillfällig artikel

Med tillfällig artikel avses en artikel som nor- malt inte ska finnas i lager men som kan läggas in i systemet vid t.ex orderregistrering. Numret för en tillfällig artikel börjar med en punkt.

Efter utleverans av en sådan artikel kommer den vid nästa periodavslut att tas bort. Statistiken samlas i en statistikartikel.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)