Packantal

Packantal är det antal artiklar som förpackas i varje kolli vid leverans till kund.

Se även: Leverantörens packantal.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)