Leverantörens packantal

Leverantörens packantal är det antal artiklar som är leverantörens minsta förpackningsenhet.

Vid beställning till leverantör sker en kontroll att antal är en multipel. Vid utskrift av beställning divideras inslaget antal medan priset multipliceras. Vid inlevarans anges antal som skrivs på beställning.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)