Abc-hantering

I modul för behov och planering finns rutin för automatisk beställning av artiklar. Denna rutin utgår ifrån artikelns ABC-kod, ledtid, lager, beställt antal, beställningskvantitet, säkerhets- lager för att göra beställning.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)