Beställt antal

Beställt antal är det antal av artikeln som för närvarande finns beställt hos leverantör.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)