Lagerförd artikel

En lagerförd artikel ska alltid finnas på lager. Om brist uppstår vid fakturering blir lagersaldo negativt oavsett om struktur finns eller ej.

Om tillräckligt disponibelt antal inte finns för för önskad leveransvecka, så får operatören en varning vid ordertillfället.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)