I branschen sedan 1972, och fortfarande där. adWin, windowsklienten till adMix

Delphi

adWin är klienten i en koppling mot adMix serverprogramvara. Programmet är skrivet i Pascal med hjälp av Delphi vilket ger mycket bra prestanda.

Delphi är en av Borlands produkter.

Client Server

adWin fungerar med äkta client server-teknik. Detta innebär att det alltid måste finnas minst två datorer. Den ena datorn, där operatören sitter, skickar kommandon till den andra datorn (servern). Denna skickar tillbaka svar på dessa kommandon.

Protokoll

Kommunikationen sker med hjälp av ett specialgjort protokoll via TCP/IP antingen i ett lokalt nätverk eller via internet.

Säkerhet

Alla rimliga åtgärder för att höja säkerheten finns med i protokollet. T ex kryptering, login och lösenord per operatör och eller meny/applikation.

Versionshantering

Alla maskiner som använder adWin kör alltid den senarste versionen automatiskt!

Om servern har en senare programvara så kopieras denna innan körningen fortsätter. Då har den senare versionen ersatt den äldre.

Utskriftshantering

Antingen görs utskrifter till förutbestämda skrivare anslutna till servern eller också ...

görs utskrifter via en fullfjädrad lokal utskriftshantering med möjlighet att skala om dokument, ange olika typsnitt med möjlighet att lägga in bilder som bakgrund ...


Hemsida Denna sida senast ändrad 2003-04-11
Copyright © 2015 Elektrondata AB
Linux!