I branschen sedan 1972, och fortfarande där. adWin, windowsklienten till adMix

Login

I samband med login så ska operatör och lösenord anges. Operatören ska finnas med i /etc/passwd och lösenord måste stämma. Om systemoperatören tillåter, så kan operatören ändra sitt lösenord.

Kryptering

Protokollet tillåter en enkel form av kryptering. Denna är aktiverad standardmässigt. Även alla lösenord i protokollet skickas då krypterade.

Skydd mot Hackers och Crackers m.fl.

Protokollet är skyddat mot dessa företeelser. Därför kan vi publicera protokollbeskrivningen.

Lösenord per operatör

Protokollet utnyttjar adMix möjligheter att lägga in lösenord per operatör. Om en sådan finns angiven, så måste den anges korrekt innan vidare körning tillåts. Detta lösenord läggs in av operatören eller den systemansvarige.

Lösenord per meny/applikation

Protokollet utnyttjar även adMix möjligheter till lösenord per meny och/eller applikation. Dessa lösenord läggs in av operatören eller den systemansvarige. I undantagsfall kräver även enskilda applikationer lösenord.

Behörighetskod

Med behörighetskod avses en kod som bara är känd av Elektrondata AB. Denna kod styr möjligheten att ändra i vissa systemparametrar och grundläggande register som avser vad som får köras i systemet.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2003-04-11
Copyright © 2015, 2003 Elektrondata AB
Linux!