I branschen sedan 1972, och fortfarande där. adWin, windowsklienten till adMix

Lokal bearbetning av utskrifter

När en rapport har skapats och överförts i sin helhet finns möjlighet att granska rapporten.

Följande bild visar hur detta kan se ut. Klicka på bilden för att se den i dubbel storlek.

Här finns möjlighet att bestämma skrivare, skriva ut, välja mellan stående och liggande utskrift.

Marginaler, Zoom och Scroll

Det finns också möjlighet att bestämma marginaler, zooma i bilden samt att scrolla om inte hela rapporten syns.

Bakgrundsbilder & logotyp

I denna rutin går det också bra att lägga in bilder. Bilderna kan då antingen vara bakgrundsbilder bakom texten eller i form av t ex logotyp för företaget. Bilden som visar "adWin" är inlagd som en logotyp ovanför den övre marginalen.

Typsnitt

Om man önskar kan även typsnitt väljas.

Spara i mallar

När en inställning är gjord på detta sätt går den sedan att spara i en mall. Denna mall används sedan vid framtida utskrifter. Ett godtyckligt antal mallar kan användas.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2003-04-11
Copyright © 2015, 2003 Elektrondata AB
Linux!