I branschen sedan 1972, och fortfarande där. adWin, windowsklienten till adMix

Skrivare

Efter många installationer hos många olika typer av företag har vi gjort hantering av skrivare mycket flexibel.

 • Utskrifter till centrala skrivare.
  Dessa skrivare är anslutna till servern eller kan nås via nätverket.

  Rapporter som startats mot central skrivare i vår server konverteras till html-format och kan betraktas direkt efter att de är klara. (Klicka på rubriken!)

  • Förbestämda skrivare
   Var olika rapporter hamnar bestäms i samband med installation eller av den systemansvarige.

   • Via menyinformation
   • Per lagerplats
    Lagerplatser kan ju vara geografiskt spridda!
   • Per vissa funktioner
    T ex fraktsedlar, adresslappar, etiketter.

  • Operatörsberoende
   En viss operatör kan få alla utskrifter till en bestämd skrivare. Detta är intressant om operatören har en egen skrivare.

  • Möjlighet att manuellt ange annan skrivare
   Om man tillfälligtvis vill ha en utskrift på en annan skrivare kan detta anges. Kanske den normala skrivaren är trasig eller upptagen?

 • Utskrifter till lokala skrivare.
  Dessa skrivare är anslutna till den egna datorn eller kan nås via nätverket.

  • Direkt ut på skrivare
  • Lokal bearbetning
   Via en mall kan t ex bilder läggas i bakgrunden eller rapporten kan kompletteras med logotyp etc. Endast fantasin sätter gränsen!

  • Till annan programvara
   Formatering för t ex excel eller ordbehandling.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2003-04-11
Copyright © 2015, 2003 Elektrondata AB
Linux!