I branschen sedan 1972, och fortfarande där. adWin, windowsklienten till adMix

Vad krävs?

Programmet kan köras i Windows/95,98,2000,XP och Windows/NT. Ett nätverk med TCP/IP måste finnas tillgängligt. TCP/IP ingår i dessa miljöer.

Nätverket kan antingen vara ett lokalt nätverk via ethernet men det kan lika gärna vara Internet via uppringd eller fast förbindelse.

På nätverket ska finnas en adMix serverprogramvara. Adressen till denna programvara måste vara känd. Adressen för provkörning är "www.elektrondata.se" TCP-port 2913.

Det behövs en del lokalt diskutrymme också. Men inte mycket! Det är bara klienten (adWin) och dess data som behöver lagras lokalt. F n räcker det med ca 3.5M och ungefär lika mycket till i samband med installationen.

Det går bra med en vanlig PC!


Hemsida Denna sida senast ändrad 2003-04-11
Copyright © 2015, 2003 Elektrondata AB
Linux!