I branschen sedan 1972, och fortfarande där. adWin, windowsklienten till adMix

Att installera adWin

Programvaran kopieras och kan provköras via internet mot vår server. Vid installationen anges adress "www.elektrondata.se" och TCP-port 2913.

Om programvaran installeras i ett lokalt nätverk så anges den lokala adressen antingen med maskinnamn eller, om name server saknas, genom att ange IP-adress.

Installationen görs i två faser. Anledningen till detta är att adWins versionshantering gör det möjligt att enkelt få plats med den inledande programvaran på en 1.44M diskett (ca 900k). Resterande programvara kopiereras sedan automatiskt via nätverket (f n ca 1.6M).


  • Den första installationsfasen innebär att ett program som har namnet adwinXXX.exe (XXX=Versionsnummer) kopieras och helst läggs i ett nytt tomt arbetsbibliotek.

    Starta detta genom att dubbelklicka i utforskaren eller på annat sätt.

    Slutresultatet av den första fasen är att adWin startas.


  • Den andra installationfasen inleds med att adWin upptäcker att det saknas en del information.

    Man anger var programvaran ska lagras, lokal nätverk eller via modem och internet, adress till servermaskin, om kryptering ska utnyttjas, etc.

    Efter kontakt med servern upptäcker klienten att det saknas en del programvara. Denna del kopieras då automatiskt via nätet.


Hemsida Denna sida senast ändrad 980709
Copyright © 2015 Elektrondata AB
Linux!