I branschen sedan 1972, och fortfarande där. adWin, windowsklienten till adMix

Kända fel, brister och begränsningar i adWin
Version 2.0

Fel

  • Inga

Brister

  • Inga rapporterade

Begränsningar

  • Inga rapporterade

Hemsida Denna sida senast ändrad 2003-04-11
Copyright © 2015, 2003 Elektrondata AB
Linux!