I branschen sedan 1972, och fortfarande där. adWin, windowsklienten till adMix

Vad kan köras?

adMix innehåller en mycket stor mängd applikationer som är utvecklade under en längre tid.

Applikationer

Vi har valt att göra ett stort antal enskilda applikationer tillgängliga vid provkörning.

Vi inser dock att det kan vara svårt att riktigt utnyttja alla möjligheter på ett korrekt sätt, men har ändå valt att visa omfattningen av systemet på detta sätt.

Det är alltid de senaste versionerna av applikationerna som provkörs. Eventuellt kan de vara en vecka gamla.

Databas

För provkörning finns två fiktiva företag tillgängliga. Båda har i stort sett samma information i databasen.

OBS! Varje natt återställs denna databas.

Det finns inte mycket lagrat. Det finns ett fåtal artiklar och leverantörer. Däremot ett ganska omfattande kundregister. Vid registrering och frågeverksamhet kan det vara av intresse att veta att kundnummer, artikelnummer och leverantörsnummer 100 har vi använt ofta. På dessa finns alltså mer material än övriga.

Permanent databas?

Om intresse finns så kan vi ordna ett permanent företag för provkörning.
Detta förses då med ett annat login och ett lösenord enligt överenskommelse.

Hyra?

Vi har en tanke om att kanske låta företag köra mot vår server med verkligt material.

Körning via internet är ju numera billigt. Speciellt kvällstid. Kanske en lösning för ensamföretagaren?

Eller för det större företaget som hellre låter våra specialister hantera säkerhetskopiering och systemadministration.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2003-04-11
Copyright © 2015, 2003 Elektrondata AB
Linux!