Elektrondatas hemsida

 

 

adMix BAS

MENYSTYRT FLERANVÄNDARSYSTEM MED FLERA SÄKERHETSNIVÅER


adMix grundmodul innehåller meny- och säkerhetsfunktioner, skärm- och skrivarhantering.

Genom adMix flexibla menyhantering skapar man enkelt privata menyer, och sätter säkerheten till önskad nivå. I adMix kan säkerheten hanteras via behörighetskoder eller nivåkodning av operatörer och program, var för sig, eller i kombination.

adMix innehåller även fullständiga funktioner för automatisk backuptagning, samt funktion för loggning av alla åtgärder.

Systemet körs via Client Server , via vanliga terminaler eller terminalemulering i en PC.

adMix ger full kontroll över skrivarhanteringen, och utskrifter kan enkelt flyttas mellan olika skrivare, läggas på disk, visas på terminal, eller skrivas ut på terminalskrivare via modemlinje eller dylikt (Terminalen kan användas samtidigt som utskrifter pågår).

Dessutom går det att se utskrifter via din web-läsare.

adMix innehåller i grundversionen ett flertal moduler vilka tillsammans skapar ett heltäckande administrativt system. Därutöver finns en serie tillvalsmoduler såsom lön, tidur, språkhantering, och EDI m.fl. adMix kan hantera flera företag och många samtidiga användare.Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB