Ean-kod

EAN-kod är kundens externa nummer som är tilldelat av myndigheterna.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)