Kontrollfråga ställs vid start av denna rutin

Med kontrollfråga avses att en bekräftelse måste ges innan rutinen startas.

Detta är lämpligt i samband med uppstart av känsliga rutiner.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)