Planeringsansvarig

Planeringsansvarig avser den person som är har ansvar för artikelns tillverkning eller inköp.

Anges i artikelregister.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)