Ska konteringsbegrepp skrivas

Genom att ange ett "j" i detta fält så kommer huvudboken att redovisas med de ursprungliga konteringsbegrepp (kostnadsställe och kostnads- bärare men EJ projekt) som lades in vid registre- ringen. En omsortering sker så denna variant tar lite längre tid. Rapp. skrivs i verifikationsord. Denna variant utesluter möjligheten till uttag av huvudbok per visst kostnadsställe, etc.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)