Lagerlokal

Med lagerlokal avses den överordnade placeringen av artikeln.

Detta kan t.ex vara geografisk placering, en viss byggnad, etc.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)