Attention

Fältet utgör andra rad i adressen, och kan användas till att adressera viss person - detta kommer då alltid att ske - eller till att skriva in långa företagsnanm som ej rymms i namn.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)