Ska denna rutin startas

Ange med ett "j" om du vill att rutinen ska startas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)