Kreditgräns

Kreditgräns anges i tusentals kronor och är den gräns efter vilken order eller nya leveranser inte längre accepteras.

Vid kontroll mot kreditgräns jämförs mot en summa av ordervärde och obetalda fakturor.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)