Verifikationsnr

Nummer på ett verifikat. Upp till 8 siffror.

Det finns i adMix ett verifikationsnummerserie för var och en av de moduler som har automatisk överföring till redovisningen.

Det finns dessutom två för manuell kontering, där ett är för föregående år.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)