Ordernr

Ordernummer används för att identifiera en viss order. Detta nummer kan innehålla max 8 siffror och är normalt unikt för varje order.

Se även: ordernummerserier 1-4.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)