Antal listor

Detta startinslag anger hur många kopior av rapporten som ska skrivas.

Om detta inslagsfält lämnas blankt så startas inte rapportutskriften.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)