Env messages

"MESSAGES" anger registernamn för meddelanden.

Dessa kan översättas till andra språk, men måste då ligga i ett annat register.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)