Env inputlog

"INPUTLOG" anger om loggregister ska skapas. Det har namn "inputlog" och sparar alla fältföränd- ringar som genomförs. Loggen är dock svårläst och kan inte rekommenderas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)