Env fortune

"FORTUNE" används för att ange hur ofta de (förhoppningsvis) roliga och tankeväckande rutor- na med "FORTUNE COOKIES" ska visas. Denna varia- bel anger chansen för att en ruta ska visas efter varje intervall om 10 sekunders inaktivitet på tangentbordet. Om denna variabel saknas används "60" som värde och om värdet är "0" så deaktiveras den helt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)