Env term

"TERM" innehåller namnet på den terminal som är aktuell.

Andra terminaltyper kan prövas via rutin för "Ange terminaltyp".

Namnet måste finns tillgängligt i register som namnges i "TERMCAP".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)