Env termcap

"TERMCAP" innehåller namnet på det register där terminalbeskrivningar finns.

Normalt ska detta vara "/usr/adMix/bin/termcap". Detta register underhålls från Elektrondata AB. Nya terminalbeskrivningar kommer i detta register när de finns tillgängliga. Dessutom kan gamla beskrivningar kompletteras och förbättras.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)