Felmeddelande

Ett felmeddelande visas i form av en ruta med information om det felaktiga inslagets karaktär.

Normalt meddelas korrekta möjligheter. Ibland visas endast en kommentar om att det inslagna är felaktigt.

Dessa meddelanden är normalt självförklarande.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)