Ändra storlek

Storleken på ett fönster kan ändras. Dock med försiktighet. Vissa rutiner klarar inte att ta hand om informationen från ett fönster med ändrad storlek.

F.n kan det endast rekommenderas för fönster av typ fönsterlista.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)