Inmatningshjälp

Detta val ger hjälptext för fältet där markören för närvarande befinner sig.

Observera dock att inte alla fält har en mot- svarande hjälptext. Dessa fält ska vara själv- förklarande.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)