Återställ bild

Detta val återskapar terminalbildens utseende vilket kan vara användbart t.ex efter att terminalen varit avstängd eller i samband med andra omständigheter som gjort att bilden inte längre är korrekt.

Denna funktion kan också åstadkommas med en funktionstangent. Normalt F1.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)