Läs diskret meddelande

Ett diskret meddelande läses i denna rutin.

I samband med att ett diskret meddelande har kommit visas en ruta på terminalen att ett med- delande har kommit.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)