Utgående modell

Med utgående datormodell avses en dator som inte längre kan få fullständigt underhåll vad gäller programvara från Elektrondata AB på grund av dess ålder.

Datorn bör bytas ut mot en nyare modell.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)