Utgående unix-version

Med utgående UNIX-version avses en version av operativsystemet UNIX som inte längre säljs.

En senare version bör installeras eller också bör en annan dator införskaffas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)