Godkända unix-versioner

Med godkända versioner av operativsystemet UNIX avses de versioner där adMix framgångsrikt har installerats och där Elektrondata AB tar ansvar för funktionen.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)