Dagskurshistorik

Historik för dagskurser uppdateras i samband med att dagskurs ändras. Dagskurser kan läggas in retroaktivt genom att ange tidigare datum. Historiken kan betraktas i fönstersökning.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)