Priskurs

Priskurs är en valutakurs som ska ändras i sam- band med att prislista för viss valuta ändras.

Denna kurs är tänkt att vara relativt stabil för att kunna reflektera de prislistor som har skickats till kunderna.

Se även: Dagskurs.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)