Ctrl-d

Ctrl-d åstadkoms genom en samtidig tryckning på knapp "ctrl" och "d". Tangent "Ctrl" återfinns normalt på tangentbordets vänstra och nedre del.

Denna kombination är vanlig i UNIX då man vill avsluta olika unixrutiner.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)