Timtyp

Fem timtyper kan användas i tidsredovisningen, fyra av dessa modifieras av faktorer i företagspost: Normaltid "no" = vanlig standardtid. övertid 1 "ö1" = modifieras av faktor. övertid 2 "ö2" = modifieras av faktor. Restid 1 "r1" = modifieras av faktor. Restid 2 "r2" = modifieras av faktor.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)