Tidsregistrering

I detta program registreras tid. Om man registrerat fel rättas dessa i detta program snarare än i fakturainitieringen. då ändringarna i så fall kostnadsförs.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)