Terminalemulator

En terminalemulator är ett program i som fungerar som emulator av en terminal.

Programmet kan användas i DOS, Windows, OS/2, Mac, etc.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)