Delchar

Denna tangent betecknas normalt med "del char".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)