Inschar

Denna tangent betecknas normalt med "ins char" eller "insert".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)